« Prev Ephesians 4 Next »

Chapter 4

1 Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošæu i blagošæu, sa strpljivošæu živite dostojno poziva kojim ste pozvani! 2Podnosite jedni druge u ljubavi; 3trudite se saèuvati jedinstvo Duha svezom mira! 4Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! 5Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! 6Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! 7A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. 8Zato veli: Na visinu uzaðe vodeæi sužnje, dade dare ljudima. 9Ono "uzaðe" - što drugo znaèi doli to da i siðe u donje krajeve, na zemlju? 10Koji siðe, isti je onaj koji i uzaðe ponad svih nebesa da sve ispuni. 11On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanðeliste, a druge za pastire i uèitelje 12da opremi svete za djelo služenja, za izgraðivanje Tijela Kristova 13dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do èovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove: 14da više ne budemo nejaèad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krèi zabludi. 15Nego, istinujuæi u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist, 16od kojega sve Tijelo, usklaðeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promièe svoj rast na saziðivanje u ljubavi. 17Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove: 18zamraèena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova. 19Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi poèinjali svaku neèistoæu. 20Vi pak ne nauèiste tako Krista, 21ako ste ga doista èuli i u njemu bili pouèeni kako je istina u Isusu: 22da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog èovjeka, koga varave požude vode u propast, 23a obnavljati se duhom svoje pameti 24i obuæi novog èovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. 25Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima. 26Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zaðe nad vašom srdžbom 27i ne dajite mjesta ðavlu. 28Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim. 29Nikakva nevaljala rijeè neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziðuje i milost iskaže slušateljima. 30I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opeèaæeni za Dan otkupljenja! 31Daleko od vas svaka gorèina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošæu! 32Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

« Prev Ephesians 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |