« Prev Ephesians 5 Next »

Chapter 5

1 Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena 2i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. 3A bludnost i svaka neèistoæa ili pohlepa neka se i ne spominje meðu vama, kako dolikuje svetima! 4Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne prilièi, nego radije zahvaljivanje! 5Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik - taj idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. 6Nitko neka vas ispraznim rijeèima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. 7Nemajte dakle ništa s njima! 8Da, nekoæ bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite - 9plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina - 10i odluèite se za ono što je milo Gospodinu. 11A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapaèe raskrinkavajte, 12jer što potajno èine, sramota je i govoriti. 13A sve što se raskrinka, pod svjetlošæu postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. 14Zato veli: "Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetljet æe ti Krist." 15Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! 16Iskupljujte vrijeme jer dani su zli! 17Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja! 18I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego - punite se Duhom! 19Razgovarajte meðu sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! 20Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista! 21Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! 22Žene svojim muževima kao Gospodinu! 23Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela. 24Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! 25Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju 26da je posveti, oèistivši je kupelji vode uz rijeè 27te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili èega takva, nego da bude sveta i bez mane. 28Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. 29Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. 30Doista, mi smo udovi njegova Tijela! 31Stoga æe èovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit æe jedno tijelo. 32Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. 33Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

« Prev Ephesians 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |