« Prev Deuteronomy 25 Next »

Chapter 25

1 Kad nastane svaða meðu ljudima i doðu na sud da im se sudi, neka se dade pravo onome koji je prav, a krivac neka se osudi. 2Ako krivac zasluži da bude išiban, neka mu sudac naredi da legne i tu pred njim neka mu odbroje onoliko udaraca koliko odgovara njegovoj krivnji. 3Do èetrdeset udaraca može mu se dati, ali ne više, da modrica ne bi bila prevelika te se ne bi ponizio tvoj brat pred tobom kad bi mu udarali više udaraca. 4Ne zavezuj usta volu kad vrše. 5Kad braæa stanuju zajedno pa jedan od njih umre a da nije imao sina, žena pokojnoga neka se ne preudaje izvan kuæe, nego neka k njoj pristupi njezin djever i uzme je sebi za ženu te izvrši djeversku dužnost. 6A prvi sin koga ona rodi neka ostane na ime njegova pokojnoga brata da njegovo ime ne izumre u Izraelu. 7Ako, meðutim, onaj èovjek ne želi da se oženi svojom snahom, onda njegova snaha neka doðe na vrata pred starješine i kaže: 'Neæe djever moj da saèuva ime bratu svome u Izraelu; neæe da mi uèini djeversku dužnost.' 8Neka ga pozovu starješine njegova grada i pitaju. Bude li uporan i kaže: 'Ne želim se njom ženiti', 9neka njegova snaha k njemu pristupi na oèi starješine pa mu skine s noge sandalu, pljune mu u lice i kaže ove rijeèi: 'Ovako se radi èovjeku koji neæe da podigne doma svome bratu!' 10Taj neka se prozove u Izraelu 'Dom bosoga'. 11Ako se dvojica potuku, pa žena jednoga poðe da izbavi svoga muža iz šaka onoga koji ga tuèe i pruži ona svoju ruku i onoga uhvati za sram, 12odsijeci joj ruku i neka je ne sažaljuje oko tvoje. 13U torbi nemoj nositi dvojak uteg, veæi i manji. 14U svojoj kuæi opet nemoj držati dvojaku efu: veæu i manju. 15Neka ti je uteg potpun i toèan i neka ti je efa potpuna i toèna, da dugo živiš na zemlji koju ti daje Jahve, Bog tvoj. 16TÓa Jahvi je, Bogu tvome, odvratan tko to èini, tko god èini nepravdu. 17Sjeæaj se onoga što ti je uèinio Amalek dok ste bili na putu pošto ste izišli iz Egipta; 18kako te doèeka na putu i pobi u tvom zaleðu sve nemoæne kad si bio umoran i iscrpljen jer se nije Boga bojao. 19I zato kad te Jahve, Bog tvoj, smiri od svih tvojih neprijatelja naokolo u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu, izbriši pod nebom spomen na Amaleka. Ne zaboravi!

« Prev Deuteronomy 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |