« Prev Deuteronomy 24 Next »

Chapter 24

1 Kada tko uzme ženu i s njome postupi kao muž, a potom na njoj otkrije što ružno te ona više ne nalazi milosti u njegovim oèima i on joj napiše otpusno pismo, uruèi joj ga i potjera je iz svoje kuæe, 2a ona izaðe iz njegove kuæe, ode i poðe za drugoga 3pa omrzne i tome drugomu te joj i on napiše otpusno pismo, uruèi joj ga i otjera je iz svoje kuæe - ili pak umre taj koji ju je drugi uzeo - 4tada je, pošto se tako oskvrnula, ne može opet uzeti za ženu onaj prvi muž koji je bijaše otpustio. Bilo bi to odvratno pred Jahvom; ne smiješ uvaljivati u grijeh zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu. 5Kad se tko netom oženi, neka ne ide u vojsku; neka mu se ne dodjeljuje nikakva služba, nego, osloboðen, neka ostane kod kuæe godinu dana da razveseljuje ženu koju je doveo. 6Neka se ne uzima u zalog žrvanj, ni gornji ni donji: tÓa time bi se u zalog uzimao sam život. 7Ako se naðe tko da otme koga izmeðu svoje braæe Izraelaca te postupi s njim kao s robom ili ga proda, taj otmièar neka se smakne! Tako æeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. 8Javi li se guba, pazi da brižno držiš i vršiš sve što vas pouèe levitski sveæenici. Držite i vršite što njima naredim. 9Sjeæaj se što je Jahve, Bog tvoj, uèinio Mirjami na putu kad ste izišli iz Egipta. 10Kada bližnjemu svome daješ bilo kakav zajam, nemoj ulaziti u njegovu kuæu da mu uzmeš zalog. 11Stoj vani, a èovjek komu si dao zajam neka ti iznese zalog van. 12A ako on bude siromah, nemoj lijegati s njegovim zalogom; 13o zalasku sunca moraš mu vratiti zalog da on mogne spavati u svome ogrtaèu i tebe blagoslivljati. To æe ti biti dobro djelo pred Jahvom, Bogom tvojim. 14Nemoj zakidati jadnoga i bijednog najamnika, bio on tvoj sunarodnjak ili došljak iz kojega grada u tvojoj zemlji. 15Svaki dan daj mu zaradu prije nego sunce zaðe, jer je siromah i za njom uzdiše. Tako neæe na te vapiti Jahvi i neæeš sagriješiti. 16Neka se oèevi ne osuðuju na smrt zbog sinova ni sinovi zbog oèeva; neka svatko za svoj grijeh gine. 17Ne izvræi pravice došljaku ni siroti i ne uzimaj u zalog haljine udovici. 18Sjeæaj se da si bio rob u Egiptu i da te odande izbavio Jahve, Bog tvoj; zato ti nalažem da ovu zapovijed vršiš. 19Kad žanješ žito na svojoj njivi pa zaboraviš koji snop na njivi, ne vraæaj se po nj; neka ostane došljaku, siroti i udovici da te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi u svakom pothvatu ruku tvojih. 20Kad jednom omlatiš svoje masline, više iza sebe ne pretražuj; neka to ostane došljaku, siroti i udovici. 21Kad obereš svoj vinograd, ne paljetkuj iza sebe; neka to bude za došljaka, sirotu i udovicu. 22Sjeæaj se kako si bio rob u zemlji egipatskoj; zato ti nareðujem da ovu zapovijed vršiš.

« Prev Deuteronomy 24 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |