« Prev Isaiah 4 Next »

Chapter 4

1 םישנ עבש וקיזחהו
םויב דחא שיאב
ונמחל רמאל אוהה
שבלנ ונתלמשו לכאנ
ונילע ךמש ארקי קר
׃ונתפרח ףסא 2 היהי אוהה םויב
יבצל הוהי חמצ
ץראה ירפו דובכלו
תראפתלו ןואגל
׃לארשי תטילפל 3 ןויצב ראשנה היהו
םלשוריב רתונהו
ול רמאי שודק
םייחל בותכה־לכ
׃םלשוריב 4 תא ינדא ץחר םא
ןויצ־תונב תאצ
םלשורי ימד־תאו
חורב הברקמ חידי
׃רעב חורבו טפשמ 5 לע הוהי ארבו
ןויצ־רה ןוכמ־לכ
ןנע הארקמ־לעו
שא הגנו ןשעו םמוי
יכ הליל הבהל
׃הפח דובכ־לכ־לע 6 היהת הכסו
ברחמ םמוי־לצל
רותסמלו הסחמלו
׃רטממו םרזמ

« Prev Isaiah 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |