« Prev Job 11 Next »

Chapter 11

1Тогава нааматецът Софар, в отговор рече: - 2Не трябва ли да се отговори на многото думи? Бива ли да се оправдае словоохотлив човек? 3Твоите самохвалства ще запушат ли хорските уста? И когато ти се присмиваш, тебе никой да не засрами ли? 4Защото ти казваш: Това, което говоря, е право, И аз съм чист пред Твоите очи. 5Но дано проговореше Бог, И да отвореше устните Си против тебе, 6И да ти явеше тайните на мъдростта, Че тя е двояка в проницателността <си>. Знай, прочее, че Бог изисква от тебе по-малко, отколкото заслужава беззаконието ти. 7Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно? 8Тия <тайни> са високи до небето; що можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята; що можеш да узнаеш? 9Мярката им е по-дълга от земята И по-широка от морето. 10Ако мине Той та улови и събере съд, То кой може да Му забрани? 11Защото Той знае суетните човеци, Той вижда и нечестието, без да <Му е нужно да> внимава в него. 12Но суетният човек е лишен от разум; Дори, човек се ражда като диво оселче. 13Ако управиш ти сърцето си, И простреш ръцете си към Него, 14Ако има беззаконие в ръцете ти, отстрани го, И не оставяй да обитава нечестие в шатрите ти. 15Тогава само ще издигнеш лицето си без петно, Да! утвърден ще бъдеш, и няма да се боиш; 16Защото ще забравиш скръбта си; Ще си я спомняш като води, които са оттекли. 17Твоето пребивание ще бъде по-светло от пладне; И тъмнина ако си, <пак> ще станеш като зора. 18Ще бъдеш в увереност, защото има надежда; Да! ще се озърнеш наоколо, и ще си легнеш безопасно. 19Ще легнеш, и не ще има кой да те плаши; Дори мнозина ще търсят твоето благоволение. 20А очите на нечестивите ще изтекат; Прибежище не ще има за тях; И надеждата им ще бъде, че ще издъхват.

« Prev Job 11 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |