KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Ester 9] [Ester 10] [Job 1]

Kniha Ester 10
Uložení berně na království Asverovo. 3. Sláva a chvála Mardocheova.

P otom uložil král Asverus daň na zemi i na ostrovy mořské.
2 Všickni pak činové síly jeho a moci jeho, i vypsání důstojnosti Mardocheovy, kterouž ho zvelebil král, to vše zapsáno jest v knize o králích Médských a Perských.
3 Nebo Mardocheus Žid byl druhý po králi Asverovi, a veliký u Židů, i vzácný u všeho množství bratří svých, pečuje o dobré lidu svého, a způsobuje pokoj všemu semeni svému.

 


Seznam kapitol knihy Kniha Ester:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]