« Hammath Hammedatha Hammelech »

Hammedatha

(double), father of the infamous Haman. (Esther 3:1,10; 8:5; 9:24)

« Hammath Hammedatha Hammelech »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |