« Maachathi Maadai, Or Maadai Maadiah »

Maadai, Or Maadai

(ornament of Jehovah), one of the sons of Kani, who had married a foreign wife. (Ezra 10:34)

« Maachathi Maadai, Or Maadai Maadiah »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |