« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • Αυταρ εγω: 1
 • εγειρε ο καθευδων, και αναστα εκ των νεκρων επιφαυσει σοι ο Χριστος. : 1
 • εικαδι ουρανου εις ξενιην Ξενη ηλθε τεταρτη. τον παναριστον εν ασκηταις Μακαριον κυδαινω· : 1
 • μεγαλα και Θαμαστα τα εργα σου, Κυριε ο Θεος ο παντοκρατωρ δικαιαι και αληθιναι αι οδοι σου, ο βασιλευς των εθνων.: 1
 • Ασπιδας, οσσαι αρισται ενι στρατω ηδε μεγισται.: 1
 • Αστεος αιθομενοιο θεων δε : 1
 • Δευτε απαντες πιστοι.: 1
 • Δευτε πομα πιωμεν.: 1
 • Δευτε τελευταιον ασπασμον δωμεν.: 1
 • Εκ γαρ Ορεσταο τισις εσσεται Ατρε: 1
 • Εκ δ Ελενη θαλαμοιο θυωδεος υψοροϕοιο.: 1
 • Ενθαδ εην Κλυμενη, Ιανειρα και Ιϕιανασσα.: 1
 • Εσπετε νυν μοι, Μουσαι, Ολυμπια δωματ εχουσαι: 1
 • Εχθιστος δ Αχιλει μαλιστ ην, ηδ Οδυσηι: 1
 • Ηο τι ποσσιν τε πεξει και χερσι : 1
 • Θαλασσας το ερυθραιου τελαγος, αβροχοις ιχνεσιν, ο παλαιος πεζευσας Ισραηλ, σταυροτυποις Μωσεως χερσι, του Αμαληκ την δυναμιν, εν τη ερημω ετροπωσατο.: 1
 • Θεος ων ειρηνης.: 1
 • Θριξ εκ της κεψαλησ υμων ου μη αποληται.: 1
 • Ιησου γλυκυτατε.: 1
 • Ιησους ο ζωοδοτης.: 1
 • Ιησους υπερ του κοσμου.: 1
 • Νημερτης τε και Αψευδης και Καλλιανασσα: 1
 • Ο Κυριος ερχεται.: 1 2
 • Ο παιδας εκ καμινου.: 1
 • Ου μεν γαρ μειζον κλεος ανερος, οϕρα κεν ησιν: 1
 • Πασι δε θηκε πονον, πολλοισι δε κηδε εϕηκεν: 1
 • Ποθεν αρξομαι θρηνειν;: 1
 • Ραβδος εκ της ριζης.: 1
 • Ρεια δοακρινωσιν, επει κε νομω μιγεωσιν.: 1
 • Τιμοθεον τον Αποστολον, ασμασιτοισδε γεραιρω·: 1
 • Τον δ Ελενη μυθοισι προσηυδα μειλιχιοισι.: 1
 • Χαριστηριον ωδην.: 1
 • Χριστος γενναται δοξασατε.: 1
 • Ω ϕιλοι, ανερες εστε, και αλκιμον ητορ ελεσθε.: 1
 • Ωιδη α· ηχος δ& 183; ο ειρμος: 1
 • Ως Αχιλευς Τρωεσσι πονον και κηδεα θηκεν: 1
 • Ως εϕαθ οι δ εσχοντο μαχης, ανεω τ εγενοντο.: 1
 • α.: 1
 • αναξ εσομ ημετεροιο.: 1
 • αναστασεως ημερα.: 1
 • ανεστης τριημερος.: 1
 • αρισται: 1
 • ασωμεν παντες λαοι.: 1
 • αυτη η κλητη.: 1
 • β.: 1
 • βαλλει υδωρ εισ τον νιπτηρα, και ηρξατο νιπτειν.: 1
 • βυθος αμαρτηματων.: 1
 • γ.: 1
 • δ.: 1
 • ε μηνις ανηκεν.: 1
 • εησιν: 1
 • ει και τα παροντα.: 1
 • εις τον Ορθρον: 1
 • εκ νυκρος ορθριζοντες.: 1
 • εκπληττομαι σου τους λογους Ζαχαρια,: 1
 • επαρατε τυλας.: 1
 • επι της θειας ϕυλακης.: 1
 • ερρηξε γαστρος.: 1
 • ευρον ϕιλον κοματακη: 1
 • εχουσαι: 1
 • εϕεστηκεν η ημερα.: 1
 • ζοϕερας τρικυμιας.: 1
 • θαυματος υπερϕυους η δροσοβολος.: 1
 • θειω καλυϕθεις.: 1
 • ιδαο.: 1
 • καθ εκαστην ημεραν: 1
 • καθ οπερ τετραγωνακη.: 1
 • και περι των πιστευσοντων δια του λογου αυτων.: 1
 • και τα μελη υμων οπλα δικαιοσυνης.: 1
 • και τας προτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις.: 1
 • και τον μονωτροπουντων δε, πλην εν ερημου τροποις.: 1
 • και τροχιας ορθας ποιησατε τοισ ποσιν υμων.: 1
 • κατηλθες εν τοις κατωτατοις.: 1
 • κοπον τε και καματον.: 1
 • μεγα και παραδοξον Θαυμα.: 1
 • μεγα το μυστεριον.: 1
 • μεγισται: 1
 • μελπω σε, κλημα της νομτης αμπελου.: 1
 • μη δια θυρας βαινειν δε λεγω τους κλεπταββαδας,: 1
 • μηδενα βλασϕημειν, αμαχουσ ειναι, επιεικεις.: 1
 • μουσαι: 1
 • μυστηριον ζενον.: 1
 • νεκρωσας τον θανατον.: 1
 • οι παιδες ευσεβεια.: 1
 • οικοιο : 1
 • ορθρισωμεν ορθρου βαθεος.: 1
 • ου γαρ βλεπεις τους παραττοντας.: 1
 • ουκ εστι [ν] δουλος μειζων του κυριον αυτου.: 1
 • παντας οσοι παρα τα νομιμα δρωσι τον βιον,: 1
 • ποιηματα: 1
 • ρανατωσαν ημιν ανωθεν,: 1
 • σπλαγχνων Ιωναν.: 1
 • στερεωσον με, Χριστε.: 1
 • τα της γης επι της γης.: 1
 • τας εδρας τας αιωνιας.: 1
 • την ημεραν διελθων.: 1
 • την ημεραν την ϕρικτην.: 1
 • το μεγα μυστηριον.: 1
 • τον αρτον ημων τον επιουσιον διδου.: 1
 • τον εν δυσι ταις ουσιαις.: 1
 • τον θεορημονα Γρηγοριον τον αιοδιμον αδω·: 1
 • τριϕεγγης Μονας θεαρχικη.: 1
 • τρυϕης μεθεξειν αξιωσον με, Τρυϕων& 183;: 1
 • τω Βασιλει και Δεσποτη.: 1
 • τω προ των αιωνων.: 1
 • των αμαρτιων μου την πληθυν.: 1
 • των ιερων αθλοϕορων.: 1
 • χορος Ισραηλ.: 1
 • χωστους, εγκλειστους, ελκοντας θηρια, στελοβατας,: 1
 • ω των δωρεων.: 1
 • ϕερωνυμον σε του Θεου δωρον σεβω: 1
 • ϕωτεινη δε, ϕως.: 1
 • ϕωτιζου, ϕωτιζου.: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |