« BAAL-PERAZIM BAAL-SHALISHA BAAL-TAMAR »

BAAL-SHALISHA

–A place near Gilgal 1Sa 9:4; 2Ki 4:42

« BAAL-PERAZIM BAAL-SHALISHA BAAL-TAMAR »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |