« Prev Index Next »
154

INDEX.

PAGE
ANCIENT HYMN 10
In the Name of the Lord
(in enu Domni)
MAURICE KYFFIN 15
CAPTAIN MIDDLETON 16
EDWARD KYFFIN 17
EDMUND PRYS 18
Set on my mouth a seal, O Lord
(O Arglwydd, gosod rhag gair ffraeth)
DAVID JONES 28
Men of the world are asking
(Mae plant y byd yn holi)
Come, brethren, unite
(Dewch, frodyr, un fryd)
WILLIAM WILLIAMS 29
O Thou Righteousness eternal
(O Gyfiawnder pur tragwyddol)
Why should beasts of prey be suffered
(Pa'm caiff bwystfilod rheibus)
'O'er the gloomy hills of darkness'
'Guide me, O Thou great Jehovah'
Salvation like a boundless sea
(Mae'r iachawdwriaeth, fel y môr)
To-day are ye not saying
(On'd ydych chwi'n dywedyd) 155
I look beyond the far-off hills
('Rwy'n edrych dros y bryniau pell)
While the stormy winds are blowing
(Na'd i'r gwyntoedd cryf, dychryllyd)
The cloud has almost cleared
(Mi wela'r ewmwl du)
Here I know myself a stranger
(Dyn dyeithr ydwyf yma)
Once again my sigh of sorrow
(Unwaith eto mi ddyrchafaf)
Much I love the faithful pilgrims
('Rwyf yn caru'r pererinion)
The standard is ahead
(Mae'r faner yn y blaen)
Ride to battle, ride victorious
(Marchog Iesu yn llwyddianus)
Speak, O Christ! the gentle-hearted
(O llefara, addfwyn Iesu)
In lonely desert place
(Mewn anial dyrys le)
The glory is coming
(Fe welir y dyddiau)
Who'll give me balm of Gilead
(Pwy ddyry im' falm Gilead)
To Thee, my God, my Saviour
(Fy Nuw, fy addfwyn Iesu)
Jesu's blood can raise the feeble
(Gwaed y Groes sy'n codi fyny)
When human help is at an end
(Pan ballo ffafor pawb, a'u hedd)
If Thou would'st end the world, O Lord
(Duw os wyt am ddybenu'r byd)
ANN GRIFFITHS 53
Great Author of Salvation
(O Arglwydd Dduw Rhagluniaeth)
Blessed day of rest eternal
(O ddedwydd ddydd! tragwyddol orphwys) 156
Heaven sweetly will remember
(Bydd melus gofio y cyfamod)
Must I face the stormy river?
(Os rhaid wynebu'r afon donog)
There's a day to journey homewards
(Mae'r dydd yn dod i'r had brenhinol)
MORGAN RHYS 70
I promise every day
(Gwnes addunedau fil)
All praise to Christ the Righteous
(Tragwyddol glod i'r Cyfiawn)
Lord, open mine eyes to behold
(O agor fy llygaid i weled)
O welcome, blessed morrow!
(Henffych i'r boreu hyfryd)
Thy gracious ancient promise
(Dy hen addewid rasol)
DAVID WILLIAMS 75
Unbelief, let me have quiet
(Anghrediniaeth, gad fi'n llonydd)
Hear my grief! believe I cannot
(Arglwydd, gwrando'r gwan yn griddfan)
Lord, let the gladdening breezes
(O Arglwydd, dyro awel)
Oh, the grace no will can conquer!
(O anfeidrol rym y cariad!)
In the waves and mighty waters
(Yn y dyfroedd mawr a'r tonnau)
BENJAMIN FRANCIS 79
THOMAS WILLIAMS 81
I also, like so many more
('Rwyf finau'n un o'r lluaws mawr)
Where is Elijah's God?
(Pa le mae Arglwydd Dduw)
The Tree of Life in barren soil
(Mae pren y bywyd wedi 'gael) 157
May He who once at mid-day
(Y Gwr wrth ffynon Jacob)
THOMAS CHARLES 85
O Salvation, full Salvation
(Dyfais fawr tragwyddol gariad)
DAVID CHARLES 88
To us from the desert ascending
(Cawn esgyn o'r dyrys anialwch)
HUGH JONES 91
Remove the veil in this dear Mount
(O tyn y gorchudd)
EDWARD JONES 92
All heaven and earth are filled with God
(Llon'd y nefoedd, llon'd y byd)
PETER JONES 95
Now let the firstfruits of our days
(Cysegrwn flaenffrwyth ddyddiau'n hoes)
Sweet streams of pleasantness
(Daeth ffrydiau melus iawn)
ROBERT WILLIAMS (R. ab Gwilym Ddu) 97
From age to age the memory
(Mae'r gwaed a redodd ar y Groes)
DANIEL EVANS (Daniel Ddu) 99
Who is yonder weary pilgrim?
(Pwy yw'r blin bererin acw?)
MORRIS WILLIAMS (Nicander) 101
Noah beheld the wondrous sign
(Ar gefn y cwmwl tywyll du)
Christ opened on the tree
(Agorwyd ffordd i'r nef)
EVAN EVANS (Ieuan Glan Geirionydd) 104
To Him who bends to hear the weak
(At un a wrendy gwyn y gwan) 158
My race beneath the sun
(Mae'm rhedfa is y rhod)
I linger sadly near
(Ar lan Iorddonen ddofn)
WILLIAM REES (Hiraethog) 109
I went searching through creation
(Bum yn chwilio'r greadigaeth)
Lo, He wept! Who, then, is He?
(Ef a wylodd! Pwy a wylodd?)
WILLIAM AMBROSE (Emrys) 114
Give me quiet resting-places
(Arglwydd, gad im' dawel orphwys)
WILLIAM THOMAS (Islwyn) 116
See, my soul, the land of brightness
(Gwel uwchlaw eymylau amser)
SAMUEL ROBERTS 119
Our dearest Lord went forth to sow in tears
(Ein Harglwydd cu fu'n hau mewn dagrau blin)
Great God, to what glory
(Duw mawr, i ba uchder)
Watchman, say, what of the night?
(Beth, wyliedydd, am y nos?)
Who the Prince?--and what the chariot
(Pwy Dywysog--beth yw'r cerbyd?)
The table of Thy grace
('Rwy'n dod, fy Arglwydd mawr)
Afar on the ocean
(Draw, draw ar y cefnfor)
DAVID JONES 123
The Sacrifice wickedly slain
(Yr Aberth a laddwyd trwy frad)
ROGER EDWARDS 126
Dear is the advent of the spring
(Hoff yw dyfodiad gwanwyn gwych) 159
What is in Ephrata heard?
(Beth yw'r adsain o Ephrata?)
THOMAS REES, D.D. 129
Let us thank the Lord together
(Cyd-ddiolchwn oll ir Arglwydd)
A pilgrim to the pleasant Land
(Mi deithiaf tua'r hyfryd Wlad)
CHRISTMAS EVANS 133
On Calvary together
(Dwy fflam ar ben Calfaria)
DAVID DAVIES 134
Golgotha! the greatest battle
(Praw at gopa bryn Golgotha)
THOMAS PHILLIPS (of Neuaddlwyd) 135
Once again the world shall see
(Yr Oen fu ar Galfaria)
TITUS LEWIS 137
Seek thou, my soul, in earnest
(Am Graig i adeiladu)
JOHN ROBERTS (J. R.) 137
A weary traveller
(Eisteddai teithiwr blin)
WILLIAM JONES (Ehedydd Ial) 139
The sky became at noon
(Y nefoedd uwoch fy mhen)
E. HERBER EVANS, D.D. 147
Keep me very near to Jesus
(Dal fi'n agos at yr Iesu)
THOMAS LEVI 148
The ark upon the deluge
(O fewn yr arch yn dawel)
160EVAN REES (Dyfed) 149
Calvary, with radiance glowing
(I Galfaria trof fy wyneb)
BENJAMIN DAVIES (Tafolog) 151
Through the eternal blue
(Drwy'r fythol ofod gwyrdd)
ANONYMOUS:--
Come and see! A Rock appears
(Fe welwyd Craig mewn dalfa)
In sight of the sun was stricken
(Yn ngwydd yr haul yr hoeliwyd)
I must cross a mighty river
(Afon fawr sydd raid myn'd trwyddi)
There shall be thousand wonders
(Bydd myrdd o ryfeddodau)

UNWIN BROTHERS, THE GRESHAM PRESS, CHILWORTH AND LONDON.

« Prev Index Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |