« Prev Uh yah muh gud suh kah ge ga Next »
19

Nuhguhmoowin 9.

C. M.

There is a land of pure delight.

Uh yah muh gud suh kah ge ga,

Me no tuh nuh kee win;

Kah wee kah te be kuh se noon,

A peech o nah ne gwuk.

Kah ge nig me noo kuh me ne,

Me nwah be go ne nig,

Mee a tuh go ewh ne bo win,

Ka be shkah ga muh guk.

Ke che me suh we nah gwud suh

E we de uh gah ming;

O mong e zhe suh e nuh gom,

Oon zah bun je ga shung.

Ne tah zhah gwa ne mo she wug,

Wah ah zhuh wuh o jig;

Quee nuh we ke chee kah zo wod,

Oon dos e nuh ka gom.

Oh kuh shke to yung o bun ewh

Che muh shkuh wain duh mung:

Ke dah puh guh kah bun dah non;

Qua nah je wung uh ke!

Keesh pin oon zah be yung o bun.

Mo ses kah oon zah bid,

Kah ke dah be swain duh zee non

Ne bo win za nuh guk.

« Prev Uh yah muh gud suh kah ge ga Next »





Advertisements



| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |