« Prev Ma gwah mon ’tain ’see we nen’ wug Next »
17

Nuhguhmoowin 8.

C. M.

While shepherds watch’d their flocks by night.

Ma gwah mon ’tain ’see we nen’ wug

Nuh nah muh duh be wod;

An gel nun kee duh gwe she noon

Pe kuh noo ne go wod.

“Ka go ween sa ge ze ka goon,”

O gee be e go won;

“Ke be me nwah je mo too nim

Uh Keeng ain duh che yaig.

“Noong oom ke nee ge tuh mah goom,

Da vid Wa gwe se jin,

Ish pe ming tuh zhe Mun e doo,

Na non duh we e wa:

“E zhah yook owh uh be noo jee

Ish pe ming wain je bod,

Uh wuh kon e we guh me goong,

Ke dah wah buh mah wah.”

Kah ish quah kuh noo ne go wod

Ke wah sa yah ze wun;

Ish pe ming tuh zhe an gel nun,

Oowh kee e nuh uh moon.

“Kuh ke nuh mah moo yuh wuh mik,

Ma no Mun e doo wid;

Zhuh wain dah go ze win mee nod,

Uh keeng a yah ne jin.”

« Prev Ma gwah mon ’tain ’see we nen’ wug Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |