« Prev Me gwach ne Ke sha Muh ne doom Next »
15

Nuhguhmoowin 7.

L. M.

Glory to thee, my God, this night.

Me gwach ne Ke sha Muh ne doom

Mee ge wa yun che wah sa yaug

Te be kuk kuh nuh wan’ me shin

Keen ka che mush kuh we ze yun.

Oon je suh yah ge ud ke gwis

Wa be nuh muh we shin noon goom

Kah ’zhe muj je ’zhe che ga yaun,

Che oon je pe zaun ne bah yaun.

Mah noo nin guh’ zhe be mah diz

Che koo tun ze waun ne boo win;

O mah noo nin guh e zhe nib

Che me noo ah be je bah yaun.

Mah noo ke guh uh pa ne min

Che oon je pe zaun ne bah yaun,

Ka oon je mush kuh we ze yaun

Che buh me too naun ke wah bung.

Te be kuk na ba se waun an

Mah noo ke guh me qua ne min;

Oh! me dah gwah nuh muh we shin

Mah nah zah bun duh moo win un.

Mah moo yuh wuh mah dah mah buh

Wan je shuh wan dah goo ze yung,

Wa yoo se mind, Wa gwis se mind,

Kuh ya Pah ne zid Oo je chaug.

« Prev Me gwach ne Ke sha Muh ne doom Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |