« Prev Ke da bwa ya ne min Next »
67

Nuhguhmoowin 33.

6s & 4s.

Ke da bwa ya ne min,

Keen Je sus Cal va ry;

Nwaj ’mo e yun,

Noon duh we shin noon goom;

Kuh ya pee ne e shin;

O mon oo win ga dee—

Ba ne me shin.

Ke zhuh wan je ga win;

Mash kuh we ze muh guk,

Che uh yah mon,

“Neen kah oon je na yun”

Uh pa gish uh yah mon,

Ewh ka ah ta se noog;

Sah gee “wa win.”

Uh keeng pe mah dee zing,

Nun ne nuh wan dah gwud;

Wee je we shin,

Che wa sa yah ze yaun;

Kah zees beeng wa oo shin,

O mon oo kah ge nig,

Kuh we je win.

Uh pe suh ne bo yon,

Kee ne kuh be kuh mon,

Ewh ne boo win:

Je sus che zah ge ug,

Che bah pe nan duh mon;

Ish pe ming tuh que shing,

Owh nin je chog.

« Prev Ke da bwa ya ne min Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |