« Prev O je chog pe weej e she nom Next »
59

Nuhguhmoowin 29.

C. M.

Spirit Divine, attend our prayers.

O je chog pe weej e she nom:

Ewh uh nuh me ah yong!

Pe zhuh wa ne me she nong suh,

O ke che o je chog?

Oon dah shon pe wah sash kun suh,

Mah min nind a ’nah nin?

Ween duh muh we she nong mee kons

Ka mah duh uh do yong.

Pe doon ka o desh ko dam’ yong,

Che be pe ne e yong,

Pe puh ge de ne de zoo yong?

Ke duh no zoo we ning.

Oon dah shon che uh wun be song,

Ka tong e shkah go yong;

Kuh ke nuh che mah je ge yong

Ke mush kuh we zew ning.

Oon dah shon ke che o me mee?

Mah noo suh pe boo neen?

An duh zhe uh nuh me ah yong:

Che de ba ne me yong?

O je chog pe weej e she nom:

’Mah uh keeng uh yah yong,

Pe zhuh wa ne me she nong suh,

“O ke che” o je chog?

« Prev O je chog pe weej e she nom Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |