« Prev Nin dah zhe be koom, Je sus Next »
27

Nuhguhmoowin 13.

6 lines 7’s.

Rock of Ages, cleft for me.

Nin dah zhe be koom, Je sus,

Kah zhe shin suh ke yuh wing;

Pah tah ze yon, kuh ke nuh,

Ween ga no je mo e shin;

Ewh ne be kuh ya me squee,

Wan je je wung, ke yuh wing.

Kah ween, nin duh no ke win,

Nin dah be mah je’go seen,

Ah no uh pa ne mo yon,

Kah kuh ya nin ze beeng oon;

Tah gush ke a wuh se noon,

Che be mah je e go yon.

Ka ga goo nim be doo seen,

Pee buh go sa ne me non;

Meenzh e zhin ka uh gwe yon,

Keen, ke buh gwe sah buh min;

Pee me je wung, ke me squeem

Che ge see be ge ne yun.

Uh pe ish quah na sa yon,

Nuh guh duh mon ewh uh kee,

Nin guh wah bun don we kah

Kah be wah bun duh se won

Nin dah zhe be koom Je sus,

Kah zhe shin suh ke yuh wing.

« Prev Nin dah zhe be koom, Je sus Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |