« Prev Oo goowh wuh yah sa yah ze jig Next »
23

Nuhguhmoowin 11.

C. M.

How bright these glorious spirits shine.

Oo goowh wuh yah sa yah ze jig,

Sha wan dah goo ze jig,

Wah goo nan kah pe ne goo waud

E we de ke zhig oong?

Oo goowh suh nin good ing ka gate

Ke we suh gan duh moog,

Ke pe ne e de zoo wug dush

Je sus oo mis queem ing.

Noon goom dush moo je ge se wug

Ish pe ming ke zhig oong;

Oo buh me tuh wah waun kuh ya

Ta ba nin ga ne jin.

Oon je moo je ge da a wug

Wah buh mah waud e newh;

Kah zhe guk kin, ta be kuk kin,

Min wuh uh mah zoo wug.

Je sus e mah an duh nuh keed

Oo guh kuh nuh wan‘ maun;

Oo guh uh shum maun kuh ya koo

Wa ne zhe shing me jim.

Oo guh e zhe we naun e mah

Che me noo uh yah nid;

Oo guh kah see ze beeng wa waun

Kuh ke nuh ma we nid.

« Prev Oo goowh wuh yah sa yah ze jig Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |