« Naham Naharai Nahash »

Naharai

my nostrils; hot; anger
« Naham Naharai Nahash »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |