« Prev Greek Index Next »

GREEK INDEX

PAGE
ἐν τῷ θλίβεσθαί με, εἰσάκουσόν μου τῶν ὀδυνῶν--(Antiphon), 71
εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν·--(Antiphon), 72
ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοὶ·--(Antiphon), 73
ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου, προσπίπτομέν σοι--(Troparia), 74
ταχεῖαν καὶ σταθηρὰν δίδου παραμυθίαν τοῖς δούλοις σου, Ἰησοῦ--(Troparion), 76
ψυχή μου! ψυχή μου! ἀνάστα, τί καθεύδεις;--(Kontakion-Automelon), 78
ἡ βασιλεία σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς--(Sticheron Idiomelon), 79
ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν--(Apolutikion), 81
ὅτε ἥξεις ὁ Θεὸς ἐν μυριάσι καὶ χιλιάσι--(Troparia), 82
ὁ κύριος ἔρχηται--(Troparia), 83
ἠχήσουσι σάλπιγγες--(Stichera), 84
βίβλοι ἀνοιγήσονται--(Stichera), 85
δεῦρο ψυχή μου ἀθλία--(Ode), 86
ὁ δεσπόζων τῶν αἰώνων πάντων κύριος--(Ode), 88
τὰ πλήθη τῶν πεπαγμένων μοι δεινῶν--(Sticheron), 90
τίς αὗτος Σωτὴρ, ὁ ἐξ Ἑδώμ--(Troparia), 91
ἔφριξε γῆ, ἀπεστράφη ἥλιος--(Troparia), 92
ὁ βουλήσει ἅπαντα ποιῶν--(Troparia), 93
ὑμνοῦμεν σου Χριστὲ, τὸ σωτήριον πάθος--(Stichera), 95
ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει--(Sticheron), 97
κύριε, ἐσφραγισμένου σοῦ τάφου--(Stichera), 98
τῷ πάθει σου, Χριστὲ, παθῶν ἠλευθερώθημεν--(Stichera), 100
τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων--(Apolutikion), 102
ἑσπερινὴν προσκύνησιν--(Stichera), 104
ὁ κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανοὺς--(Stichera), 106
ὡς αἱ τάξεις νῦν τῶν ἀγγέλων ἐν οὐρανῷ--(Hymn to The Trinity), 107
τὰς ἄνω Δυνάμεις μιμούμενοι οἱ ἐπὶ γῆς--(Hymn to The Trinity), 109
ὑμνῳδίας ὁ καιρὸς, καὶ δεήσεως ὥρα·--(Hymn to The Trinity), 111
σὺ μόνος ὢν θαυμαστὸς, καὶ ἐν ἀνθρώποις τοῖς πιστοῖς ἵλεως--(Ode), 113
ὡς θεῖος ποταμὸς, τοῦ ἐλέους ὑπάρχων--(Kathisma), 114
σταθερῶς τοὺς ἀγῶνας ἐπιδειξάμενοι--(Ode), 115
ποία τοῦ βίου τρυφὴ διαμένει λύπης ἀμέτοχος;--(Idiomela), 116
ὁρῶντές με ἄφωνον καὶ ἄπνουν προκείμενον.--(Sticheron), 118
ὢ τίς μὴ θρηνήσει τέκνον μου--(Stichera), 120
παράδεισε πάντιμε, τὸ ὡραιότατον κάλλος--(Stichera), 121
ἀληθῶς ματαιότης τὰ σύμπαντα--(Cento), 125
13
« Prev Greek Index Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |