« Prev Psalm 99 Next »

Chapter 99

1HERREN är nu konung! Därför darra folken. Han som tronar på keruberna! Därför skälver jorden. 2HERREN är stor i Sion, och upphöjd är han över alla folk. 3Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han. 4Och konungen i sin makt älskar vad rätt är. Ja, du håller rättvisa vid makt, rätt och rättfärdighet övar du i Jakob. 5Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen vid hans fotapall. Helig är han. 6Mose och Aron voro bland hans präster, och Samuel bland dem som åkallade hans namn; de ropade till HERREN, och han svarade dem. 7I molnstoden talade han då till dem; de höllo hans vittnesbörd och den lag som han gav dem. 8Ja, HERRE, vår Gud, du svarade dem; du var mot dem en förlåtande Gud -- och en hämnare över deras gärningar. 9Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen inför hans heliga berg. Ty helig är HERREN, vår Gud.

« Prev Psalm 99 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |