« Prev Psalm 87 Next »

Chapter 87

1Av Koras söner; en psalm, en sång. Den stad han har grundat står på de heliga bergen; 2HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. 3Härliga ting äro talade om dig, du Guds stad. Sela. 4»Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare; så ock Filisteen och Tyrus och Kus, dessa äro födda där.» 5Ja, om Sion skall det sägas: »Den ene som den andre är född därinne.» Och han, den Högste, skall hålla det vid makt. 6Ja, när HERREN tecknar upp folken, då skall han räkna så: »Dessa äro födda där.» Sela. 7Och under sång och dans skall man säga: »Alla mina källor äro i dig.»

« Prev Psalm 87 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |