« Prev Psalm 11 Next »

Chapter 11

1För sångmästaren; av David. Till HERREN Har jag tagit min tillflykt. Huru kunnen I då säga till mig: »Flyn såsom fåglar till edert berg; 2ty se, de ogudaktiga spänna bågen, de hava lagt sin pil på strängen, för att i mörkret skjuta på de rättsinniga. 3När grundvalarna upprivas, vad kan då den rättfärdige uträtta?» 4HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himmelen; hans ögon skåda, hans blickar pröva människors barn. 5HERREN prövar den rättfärdige; men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. 6Han skall låta ljungeldssnaror regna över de ogudaktiga; eld och svavel och glödande vind, det är den kalk som bliver dem beskärd. 7Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdigheten; de redliga skola skåda hans ansikte.

« Prev Psalm 11 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |