« Prev 1 Chronicles 25 Next »

Chapter 25

1David şi căpeteniile oştirii au pus de o parte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun, cari prooroceau întovărăşiţi de arfă, de alăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. 2Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Aşareela, fiii lui Asaf, subt cîrmuirea lui Asaf, care proorocea după poruncile împăratului. 3Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Haşabia, Matitia şi Şimei, şase, subt cîrmuirea tatălui lor Iedutun, care proorocea cu arfa, ca să laude şi să mărească pe Domnul. 4Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot, 5toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu şi să înalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman patrusprezece fii şi trei fete. 6Toţi aceştia erau subt cîrmuirea părinţilor lor pentru cîntarea în Casa Domnului, şi aveau chimvale, alăute şi arfe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau subt poruncile împăratului. 7Erau în număr de douăsute optzeci şi opt, cuprinzîndu-se în acest număr şi fraţii lor deprinşi la cîntarea Domnului, toţi cei ce erau meşteri. 8Au tras la sorţ pentru slujbele lor, mici şi mari, învăţători şi ucenici. 9Cel dintîi sorţ ieşit, a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii şi fiii lui, doisprezece; 10al treilea, Zacur, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 11al patrulea, pentru Iţeri, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 12al cincilea, pentru Netania, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece; 13al şaselea, Buchia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 14al şaptelea, pentru Iesareela, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 15al optulea, pentru Isaia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 16al nouălea, pentru Matania, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 17al zecelea, pentru Şimei, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 18al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 19al doisprezecelea, pentru Haşabia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 20al treisprezecelea, pentru Şubael, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 21al patrusprezecelea, pentru Matitia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 22al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 23al şasesprezecelea, pentru Hanania, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 24al şaptesprezecelea, pentru Ioşbecaşa, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 25al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 26al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 27al douăzecilea, pentru Eliata, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 28al douăzeci şi unulea, pentru Hotir, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 29al douăzeci şi doilea, pentru Ghidalti, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 30al douăzeci şi treilea, pentru Mahaziot, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 31al douăzeci şi patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

« Prev 1 Chronicles 25 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |