« Prev 1 Chronicles 14 Next »

Chapter 14

1Hiram, împăratul Tirului, a trimes soli lui David, şi lemn de cedru şi cioplitori de piatră şi tîmplari, să -i zidească o casă. 2David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel, şi că împărăţia lui s'a înălţat foarte mult, din pricina poporului Său Israel. 3David a mai luat neveste şi la Ierusalim: şi a mai născut fii şi fiice. 4Iată numele celor ce i s'au născut la Ierusalim; Şamua, Şobab, Natan, Solomon, 5Ibhar, Elişua, Elfelet, 6Noga, Nefeg, Iafia, 7Elişama, Beeliada şi Elifelet. 8Filistenii au auzit că David fusese uns împărat peste tot Israelul, şi s'au suit cu toţii să -l caute. David a fost înştiinţat de acest lucru, şi le -a ieşit înainte. 9Filistenii au venit, şi s'au răspîndit în valea Refaimiţilor. 10David a întrebat pe Dumnezeu, zicînd: ,,Să mă sui împotriva Filistenilor, şi îi vei da în mînile mele?`` Şi Domnul i -a zis: ,,Sui-te, şi -i voi da în mînile tale.`` 11S'au suit la Baal-Peraţim, unde David i -a bătut. Apoi a zis: ,,Dumnezeu a risipit pe vrăjmaşii mei prin mîna mea, ca pe nişte ape cari se scurg. Deaceea s'a dat locului acestuia numele Baal-Peraţim. 12Ei şi-au lăsat acolo dumnezeii, cari au fost arşi în foc, după porunca lui David. 13Filistenii s'au răspîndit din nou în vale. 14David a întrebat iarăş pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu i -a zis: ,,Să nu te sui după ei; întoarce-te dela ei, şi mergi asupra lor prin faţa duzilor. 15Cînd vei auzi un vuiet de paşi în vîrfurile duzilor, atunci să ieşi la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea Filistenilor.`` 16David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu, şi oastea Filistenilor a fost bătută dela Gabaon pînă la Ghezer. 17Faima lui David s'a răspîndit în toată ţara, şi Domnul l -a făcut de temut pentru toate neamurile.

« Prev 1 Chronicles 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |