« Prev Psalm 97 Next »

Chapter 97

1Domnul împărăţeşte: să se veselească pămîntul, şi să se bucure ostroavele cele multe! 2Norii şi negura îl înconjoară, dreptatea şi judecata sînt temelia scaunului Său de domnie. 3Înaintea Lui merge focul, şi arde dejur împrejur pe protivnicii Lui. 4Fulgerile Lui luminează lumea: pămîntul Îl vede şi se cutremură. 5Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pămînt. 6Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate popoarele văd slava Lui. 7Sînt ruşinaţi, toţi cei ce slujesc icoanelor, şi cari se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se închină înaintea Lui. 8Sionul aude lucrul acesta, şi se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale, Doamne! 9Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Prea Înalt peste tot pămîntul, Tu eşti prea înălţat mai pe sus de toţi dumnezeii. 10Urîţi răul, ceice iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui, şi -i izbăveşte din mîna celor răi. 11Lumina este sămănată pentru cel neprihănit, şi bucuria pentru cei cu inima curată. 12Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul, şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!

« Prev Psalm 97 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |