« Prev Psalm 95 Next »

Chapter 95

1Veniţi să cîntăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stînca mîntuirii noastre. 2Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cîntece în cinstea Lui! 3Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai pesus de toţi dumnezeii. 4El ţine în mînă adîncimile pămîntului, şi vîrfurile munţilor sînt ale Lui. 5A Lui este marea, El a făcut -o, şi mînile Lui au întocmi uscatul: 6veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! 7Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi sîntem poporul păşunei Lui, turma, pe care o povăţuieşte mîna Lui... O! de aţi asculta azi glasul Lui! - 8,,Nu vă împetriţi inima, ca la Meriba, ca în ziua dela Masa, în pustie, 9unde părinţii voştri M'au ispitit, şi M'au încercat, măcarcă văzuseră lucrările Mele. 10Patruzeci de ani M'am scîrbit de neamul acesta, şi am zis: ,,Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.`` 11De aceea am jurat în mînia Mea: ,,Nu vom intra în odihna Mea!``

« Prev Psalm 95 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |