« Prev Psalm 82 Next »

Chapter 82

1(Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor. 2-,,Pînă cînd veţi judeca strîmb, şi veţi căuta la faţa celor răi? - 3Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului, 4Scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi -i din mîna celor răi.`` 5Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep'nimic, ci umblă în întunerec; de aceea se clatină toate temeliile pămîntului. 6Eu am zis: ,,Sînteţi dumnezei, toţi sînteţi fii ai Celui Prea Înalt.`` 7Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.`` - 8Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pămîntul! Căci toate neamurile sînt ale Tale.

« Prev Psalm 82 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |