« Prev Psalm 76 Next »

Chapter 76

1(Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat cu instrumente cu coarde. Un psalm al lui Asaf. O cîntare.) Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este Numele Lui în Israel. 2Cortul Lui este în Salem, şi locuinţa Lui în Sion; 3acolo a sfărîmat El săgeţile, scutul, sabia, şi armele de război. - 4Tu eşti mai măreţ, mai puternic decît munţii răpitorilor. 5Despoiaţi au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi; n'au putut să se apere, toţi acei oameni viteji. 6La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit şi călăreţi şi cai. 7Cît de înfricoşat eşti Tu! Cine poate să-Ţi stea împotrivă, cînd Îţi izbucneşte mînia? 8Ai rostit hotărîrea dela înalţimea cerurilor; pămîntul s'a îngrozit şi a tăcut, 9cînd S'a ridicat Dumnezeu să facă dreptate, şi să scape pe toţi nenorociţii de pe pămînt. - 10Omul Te laudă chiar şi în mînia lui, cînd Te îmbraci cu toată urgia Ta. 11Faceţi juruinţe Domnului, Dumnezeului vostru, şi împliniţi-le! Toţi ceice -L înconjoară, să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoşat. 12El frînge mîndria domnitorilor, El este înfricoşat pentru împăraţii pămîntului.

« Prev Psalm 76 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |