« Prev Psalm 48 Next »

Chapter 48

1(O cîntare. Un psalm al fiilor lui Core.) Mare este Domnul şi lăudat de toţi, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfînt. 2Frumoasă înalţime, bucuria întregului pămînt, este muntele Sionului; în partea de miazănoapte este cetatea Marelui Împărat. 3Dumnezeu, în casele Lui împărăteşti, este cunoscut ca un turn de scăpare. 4Căci iată că împăraţii se adunaseră: doar au trecut împreună, 5au privit -o, au înlemnit, s'au temut, şi au luat -o la fugă. 6I -a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere. 7Au fost izgoniţi de parcă ar fi fost luaţi de vîntul de răsărit, care sfărîmă corăbiile din Tarsis. 8Întocmai cum auzisem spunîndu-se, aşa am văzut în cetatea Domnului oştirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va face să dăinuiască pe vecie. - 9Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gîndim, în mijlocul Templului Tău! 10Ca şi Numele Tău, Dumnezeule, şi lauda Ta răsună pînă la marginile pămîntului; dreapta Ta este plină de îndurare. 11Se bucură muntele Sionului, şi se veselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale. 12Străbateţi Sionul, şi ocoliţi -l, număraţi -i turnurile, 13priviţi -i întăritura, şi cercetaţi -i palatele, ca să povestiţi celor ce vor veni după ei. 14Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră pînă la moarte.

« Prev Psalm 48 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |