« Prev Psalm 47 Next »

Chapter 47

1(Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm făcut de fiii lui Core.) Bateţi din palme, toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! 2Căci Domnul, Cel Prea Înalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pămîntul. 3El ne supune popoarele, El pune neamurile supt picioarele noastre. 4El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care -l iubeşte. - 5Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trîmbiţei. 6Cîntaţi lui Dumnezeu, cîntaţi! Cîntaţi Împăratul nostru, cîntaţi! 7Căci Dumnezeu este împărat peste tot pămîntul: cîntaţi o cîntare înţeleaptă! 8Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfînt. 9Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sînt scuturile pămîntului: El este mai înalt şi mai pe sus de orice.

« Prev Psalm 47 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |