« Prev Psalm 29 Next »

Chapter 29

1(Un psalm al lui David.) Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste. 2Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte! 3Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubue tunetul: Domnul este pe ape mari. 4Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ. 5Glasul Domnului sfarmă cedrii; Domnul sfarmă cedrii Libanului; 6îi face să sară ca nişte viţei, şi Libanul şi Sirionul sar ca nişte pui de bivoli. 7Glasul Domnului face să ţîşnească flăcări de foc, 8glasul Domnului face să se cutremure pustia; Domnul face să tremure pustia Cades. 9Glasul Domnului face pe cerboaice să nască; El despoaie pădurile; în locaşul Lui totul strigă: ,,Slavă!`` 10Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie cînd cu potopul, şi Domnul împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de domnie. 11Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvintează pe poporul Său cu pace.

« Prev Psalm 29 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |