« Prev Psalm 26 Next »

Chapter 26

1(Un psalm al lui David.) Fă-midreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie, şi mă încred în Domnul, fără şovăire. 2Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii şi inima! 3Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău. 4Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi, şi nu merg împreună cu oamenii vicleni. 5Urăsc adunarea celor ce fac răul, şi nu stau împreună cu cei răi. 6Îmi spăl mînile în nevinovăţie, şi aşa înconjur altarul Tău, Doamne, 7ca să izbucnesc în mulţămiri, şi să istorisesc toate minunile Tale. 8Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale, şi locul în care locuieşte slava Ta. 9Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii cari varsă sînge, 10ale căror mîni sînt nelegiuite, şi a căror dreaptă este plină de mită! 11Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă, şi ai milă de mine! 12Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvînta pe Domnul în adunări.

« Prev Psalm 26 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |