« Prev Psalm 135 Next »

Chapter 135

1Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi -L, robi ai Domnului, 2cari staţi în Casa Domnului, în curţile Casei Dumnezeului nostru! 3Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cîntaţi Numele Lui, căci este binevoitor. 4Căci Domnul Şi -a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. 5Ştiu că Domnul este mare, şi că Domnul nostru este mai pe sus de toţi dumnezeii. 6Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pămînt, în mări şi în toate adîncurile. 7El ridică norii dela marginile pămîntului, dă naştere la fulgere şi ploaie, şi scoate vîntul din cămările lui. 8El a lovit pe întîii născuţi ai Egiptului, dela oameni pînă la dobitoace. 9A trimes semne şi minuni, în mijlocul tău, Egiptule: împotrivalui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui. 10A lovit multe neamuri, şi a ucis împăraţi puternici: 11pe Sihon, împăratul Amoriţilor, pe Og, împăratul Basanului, şi pe toţi împăraţii Canaanului; 12şi le -a dat ţara de moştenire, de moştenire poporului Său Israel. 13Doamne, Numele Tău rămîne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ţine din neam în neam, 14căci Domnul va judeca pe poporul Său, şi va avea milă de robii Săi. 15Idolii neamurilor sînt argint şi aur, lucrare făcută de mînile oamenilor. 16Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd, 17au urechi, şi totuş n'aud, da, n'au suflare în gură. 18Ca ei sînt cei ce -i fac, toţi cei ce se încred în ei. 19Casa lui Israel, binecuvîntaţi pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvîntaţi pe Domnul! 20Casa lui Levi, binecuvîntaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvîntaţi pe Domnul! 21Domnul să fie binecuvîntat din Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul!

« Prev Psalm 135 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |