« Prev Psalm 132 Next »

Chapter 132

1(O cîntare a treptelor.) Doamne, adu-Ţi aminte de David, şi de toate necazurile lui! 2Adu-Ţi aminte cum a jurat el Domnului, şi a făcut următoarea juruinţă Puternicului lui Iacov: 3,,Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, 4nu voi da domn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele, 5pînă nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.`` - 6Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iaar... 7,,Haidem la locuinţa Lui, să ne închinăm înaintea aşternutului picioarelor Lui!... 8Scoală-Te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, Tu şi Chivotul măreţiei Tale! 9Preoţii Tăi să se îmbrace în neprihănire, şi credincioşii Tăi să scoată strigăte de bucurie! 10Pentru robul Tău David, nu lepăda pe unsul Tău!`` - 11Domnul a jurat lui David adevărul, şi nu Se va întoarce dela ce a jurat: ,,Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. 12Dacă fiii tăi vor păzi legămîntul Meu, şi învăţăturile Mele, pe cari li le voi da, vor şedea şi fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie.`` - 13Da, Domnul a ales Sionul, l -a dorit ca locuinţă a Lui, şi a zis: 14,,Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit. 15Îi voi binecuvînta din belşug hrana, voi sătura cu pîne pe săracii lui. 16Voi îmbrăca în mîntuire pe preoţii lui, şi credincioşii lui vor scoate strigăte de bucurie. 17Acolo voi înălţa puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului Meu, 18voi îmbrăca cu ruşine pe vrăjmaşii lui, şi peste el va străluci cununa lui.``

« Prev Psalm 132 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |