« Prev Psalm 129 Next »

Chapter 129

1(O cîntare a treptelor.) Destul m'au asuprit din tinereţă-s'o spună Israel! - 2destul m'au asuprit din tinereţă, dar nu m'au biruit. 3plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. 4Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi. 5Să se umple de ruşine şi să dea înapoi, toţi ceice urăsc Sionul! 6Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă! 7Secerătorul nu-şi umple mîna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea, 8şi trecătorii nu zic: ,,Binecuvîntarea Domnului să fie peste voi!`` ,,Vă binecuvîntăm în Numele Domnului!``

« Prev Psalm 129 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |