« Prev Psalm 112 Next »

Chapter 112

1Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! 2Sămînţa lui va fi puternică pe pămînt; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvîntat. 3El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci. 4Celui fără prihană îi răsare o lumină în întunerec, El este milostiv, îndurător şi drept. 5Ce bine -i merge omului care face milă şi împrumută pe altul, şi care îşi rînduieşte faptele după dreptate! 6Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci. 7El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. 8Inima îi este mîngîiată, n'are nicio teamă, pînă ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de protivnicii lui. 9El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă. 10Cel rău vede lucrul acesta, şi se mînie, scrîşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămîn neîmplinite.

« Prev Psalm 112 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |