« Prev Psalm 110 Next »

Chapter 110

1(Un psalm al lui David.) Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.`` - 2Domnul va întinde din Sion toiagul de cîrmuire al puterii Tale, zicînd: ,,Stăpîneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!`` 3Poporul Tău este plin de înflăcărare, cînd Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sînul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua. 4Domnul a jurat, şi nu -I va părea rău: ,,Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.`` - 5Domnul, dela dreapta Ta, zdrobeşte pe împăraţi în ziua mîniei Lui. 6El face dreptate printre neamuri: totul este plin de trupuri moarte; El zdrobeşte capete pe toată întinderea ţării. 7El bea din pîrîu în timpul mersului: de aceea Îşi înalţă capul.

« Prev Psalm 110 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |