« Prev Proverbs 4 Next »

Chapter 4

1Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată, şi luaţi aminte, ca să pricepeţi; 2căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea. 3Căci cînd eram încă fiu la tatăl meu, şi fiu gingaş şi singur la mama mea, 4el mă învăţa atunci, şi-mi zicea: ,,Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele, şi vei trăi! 5Dobîndeşte înţelepciune, dobîndeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele, şi nu te abate dela ele. 6N'o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte -o, şi te va ocroti! 7Iată începutul înţelepciunii: dobîndeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobîndeşte priceperea. 8Înalţă -o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa. 9Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. 10Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi. 11Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii. 12Cînd vei umbla, pasul nu-ţi va fi stînjenit; şi cînd vei alerga, nu te vei poticni. 13Ţine învăţătura, n'o lăsa din mînă; păstrează -o, căci ea este viaţa ta. 14Nu intra pe cărarea celor răi, şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi! 15Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte -o, şi treci înainte! 16Căci ei nu dorm, dacă n'au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă; 17căci ei mănîncă pîne nelegiuită, şi beau vin stors cu sila. 18Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescînd pînă la miezul zilei. 19Calea celor răi este ca întunerecul gros: ei nu văd de ce se vor poticni. 20Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele! 21Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! 22Căci ele sînt viaţă pentru cei ce le găsesc, şi sănătate pentru tot trupul lor. 23Păzeşte-ţi inima mai mult de cît orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. 24Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale! 25Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta. 26Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărîte: 27nu te abate nici la dreapta nici la stînga, şi fereşte-te de rău.

« Prev Proverbs 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |