« Prev Proverbs 25 Next »

Chapter 25

1Iată încă vreocîteva din Pildele lui Solomon, strînse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. - 2Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor. - 3Înălţimea cerurilor, adîncimea pămîntului, şi inima împăraţilor sînt nepătrunse. - 4Scoate zgura din argint, şi argintarul va face din el un vas ales. 5Scoate şi pe cel rău dinaintea împăratului, şi scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. - 6Nu te făli înaintea împăratului, şi nu lua locul celor mari; 7căci este mai bine să ţi se zică: ,,Suie-te mai sus!`` decît să fii pogorît înaintea voivodului pe care ţi -l văd ochii. - 8Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să faci, cînd te va lua la ocări aproapele tău. - 9Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia, 10ca nu cumva, aflînd -o cineva, să te umple de ruşine, şi să-ţi iasă nume rău care să nu se mai şteargă. - 11Un cuvînt spus la vremea potrivită, este ca nişte mere de aur într'un coşuleţ de argint. - 12Ca o verigă de aur şi o podoabă de aur curat, aşa este înţeleptul care mustră, pentru o ureche ascultătoare. - 13Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerişului, aşa este un sol credincios pentru cel ce -l trimete: el înviorează sufletul stăpînului său. 14Ca norii şi vîntul fără ploaie, aşa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. - 15Prin răbdare se înduplecă un voivod, şi o limbă dulce poate zdrobi oase. 16Dacă dai peste miere, nu mînca decît atît cît îţi ajunge, ca să nu ţi se scîrbească şi s'o verşi din gură. - 17Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine şi să te urască. - 18Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. - 19Ca un dinte stricat şi ca un picior care şchioapătează, aşa este încrederea într'un stricat la ziua necazului. - 20Ca unul care îşi scoate haina pe o zi rece, sau varsă oţet pe silitră, aşa este cine cîntă cîntece unei inimi în nenorocire. - 21Dacă este flămînd vrăjmaşul tău, dă -i pîne să mănînce, dăcă -i este sete, dă -i apă să bea. 22Căci făcînd aşa, aduni cărbuni aprinşi pe capul lui, şi Domnul îţi va răsplăti. - 23Vîntul de miazănoapte aduce ploaia, şi limba clevetitoare aduce o faţă mîhnită. - 24Mai bine să locuieşti într'un colţ pe acoperiş, decît să locuieşti într'o casă mare cu o nevastă gîlcevitoare. - 25Ca apa proaspătă pentru un om obosit, aşa este o veste bună venită dintr'o ţară depărtată. - 26Ca o fîntînă turbure şi ca un izvor stricat, aşa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. - 27Nu este bine să mănînci multă miere: tot aşa, nu este o cinste să alergi după slava ta însuţi. - 28Omul care nu este stăpîn pe sine, este ca o cetate surpată şi fără ziduri.

« Prev Proverbs 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |