« Prev Proverbs 17 Next »

Chapter 17

1Mai bine o bucată de pîne uscată, cu pace, decît o casă plină de cărnuri, cu ceartă! - 2Un argat cu minte stăpîneşte peste fiul care face ruşine, şi va împărţi moştenirea cu fraţii lui. 3Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; dar Cel ce încearcă inimile, este Domnul. - 4Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită, şi mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. - 5Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l -a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămînea nepedepsit. - 6Copiii copiilor sînt cununa bătrînilor, şi părinţii sînt slava copiilor lor. - 7Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun; cu cît mai puţin cuvintele mincinoase în gura unui om de viţă aleasă! - 8Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc: ori încotro se întorc, izbîndesc. - 9Cine acopere o greşală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, desbină pe prieteni. - 10O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput, decît o sută de lovituri pe cel nebun. - 11Cel rău nu caută decît răscoală, dar un sol fără milă va fi trimes împotriva lui. - 12Mai bine să întîlneşti o ursoaică jefuită de puii ei, decît un nebun în timpul nebuniei lui. - 13Celui ce întoarce rău pentru bine, nu -i va părăsi răul casa. - 14Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; deaceea, curmă cearta înainte de a se înteţi. - 15Cel ce iartă pe vinovat şi osîndeşte pe cel nevinovat, sînt amîndoi o scîrbă înaintea Domnului. - 16La ce slujeşte argintul în mîna nebunului? Să cumpere înţelepciunea?... Dar n'are minte. - 17Prietenul adevărat iubeşte oricînd, şi în nenorocire ajunge ca un frate. - 18Omul fără minte dă chezăşie, se pune chezaş pentru aproapele său. - 19Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul, şi cine-şi zideşte poarta prea înaltă, îşi caută pieirea. - 20Cel cu inimă prefăcută nu găseşte fericirea, şi cel cu limba stricată cade în nenorocire. - 21Cine dă naştere unui nebun va avea întristare, şi tatăl unui nebun nu poate să se bucure. - 22O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mîhnit usucă oasele. - 23Cel rău primeşte daruri pe ascuns, ca să sucească şi căile dreptăţii. - 24Înţelepciunea este în faţa omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pămîntului. - 25Un fiu nebun aduce necaz tatălui său, şi amărăciune celei ce l -a născut. - 26Nu este bine să osîndeşti pe cel neprihănit la o gloabă, nici să loveşti pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. - 27Cine îşi înfrînează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om priceput. - 28Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea, şi de priceput dacă şi-ar ţinea gura.

« Prev Proverbs 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |