« Prev Job 40 Next »

Chapter 40

1Domnul, a vorbit lui Iov, şi a zis: 2,,Eşti încredinţat acum tu, care vorbeşti împotriva Celui Atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?`` 3Iov a răspuns Domnului, şi a zis: 4,,Iată, eu sînt prea mic; ce să-Ţi răspund? Îmi pun mîna la gură. 5Am vorbit odată, şi nu voi mai răspunde; de două ori, şi nu voi mai adăuga nimic.`` 6Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, şi a zis: 7,,Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz; ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi. 8Vrei să nimiceşti pînă şi dreptatea Mea? Şi să Mă osîndeşti, ca să-ţi scoţi dreptatea? 9Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu, şi un glas de tunet ca al Lui? 10Împodobeşte-te cu măreţie şi mărime, îmbracă-te cu strălucire şi cu slavă! 11Varsă-ţi valurile mîniei tale, şi doboară cu o privire pe cei trufaşi! 12Smereşte cu o privire pe cei trufaşi, zdrobeşte pe loc pe cei răi, 13ascunde -i pe toţi împreună în ţărînă, înveleşte-le faţa în întunerec! 14Şi atunci voi aduce şi Eu lauda puterii dreptei tale. 15Uită-te la ipopotamul, căruia i-am dat viaţă ca şi ţie! El mănîncă iarbă ca boul. 16Uită-te ce tărie are în coapse, şi ce putere are în muşchii pîntecelui său! 17Îşi îndoaie coada tare ca un cedru, şi vinele coapselor lui sînt întreţăsute. 18Oasele lui sînt ca nişte ţevi de aramă, mădularele lui sînt ca nişte drugi de fer. 19El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l -a făcut l -a înzestrat cu o suliţă.. 20El îşi găseşte hrana în munţi, unde se joacă toate fiarele cîmpului. 21Se culcă supt lotus, în mijlocul trestiilor şi mlaştinilor. 22Desişul lotusului îl acopere cu umbra lui, sălciile pîrîului îl înconjoară. 23Dacă se întîmplă ca rîul să iasă din matcă, el nu fuge: chiar de s'ar năpusti Iordanul în gîtlejul lui, el ar rămînea liniştit. 24Crezi că -l poţi prinde lovindu -l în faţă? Sau crezi că -i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?

« Prev Job 40 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |