« Prev Job 25 Next »

Chapter 25

1Bildad din Şuah a luat cuvîntul şi a zis: 2,,Puterea şi groaza sînt ale lui Dumnezeu; El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte. 3Cine ar putea să -I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui? 4Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? 5Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, şi stelele nu sînt curate înaintea Lui; 6cu cît mai puţin omul, care nu este decît un vierme, fiul omului, care nu este decît un viermuşor!``

« Prev Job 25 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |