« Prev Job 10 Next »

Chapter 10

1M'am desgustat de viaţă! Voi da drum slobod plîngerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. 2Eu zic lui Dumnezeu: ,Nu mă osîndi! Arată-mi pentru ce Te cerţi cu mine! 3Îţi place să chinuieşti, să dispreţuieşti făptura mînilor Tale, în timp ce faci să-Ţi strălucească bunăvoinţa peste sfatul celor răi? 4Oare ai ochi de carne, sau vezi cum vede un om? 5Zilele Tale sînt ca zilele omului, şi anii Tăi ca anii lui, 6ca să cercetezi fărădelegea mea şi să cauţi păcatul meu, 7cînd ştii bine că nu sînt vinovat, şi că nimeni nu mă poate scăpa din mîna Ta? 8Mînile Tale m'au făcut şi m'au zidit, ele m'au întocmit în întregime... Şi Tu să mă nimiceşti! 9Adu-Ţi aminte că Tu m'ai lucrat ca lutul; şi vrei din nou să mă prefaci în ţărînă? 10Nu m'ai muls ca laptele? 11M'ai îmbrăcat cu piele şi carne, m'ai ţesut cu oase şi vine; 12mi-ai dat bunăvoinţa Ta şi viaţa, m'ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile şi paza Ta. 13Iată totuş ce ascundeai în inima Ta, iată, ştiu acum, ce aveai de gînd: 14că, dacă păcătuiesc, să mă pîndeşti, şi să nu-mi ierţi fărădelegea. 15Dacă sînt vinovat, vai de mine! Dacă sînt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de ruşine şi cufundat în ticăloşia mea. 16Şi dacă îndrăznesc să -l ridic, mă urmăreşti ca un leu, mă loveşti cu lucruri de mirat, 17Îmi pui înainte noi martori împotrivă, Îţi creşte mînia împotriva mea, şi mă năpădeşti cu o droaie de nenorociri. 18Pentruce m'ai scos din pîntecele mamei mele? O, de aş fi murit, şi ochiul să nu mă fi văzut! 19Aş fi ca şi cum n'aş fi fost, şi din pîntecele mamei mele aş fi trecut în mormînt! 20Nu sînt zilele mele destul de puţine? Să mă lase dar, să plece dela mine, şi să răsuflu puţin, 21înainte de a mă duce, ca să nu mă mai întorc, 22în ţara întunerecului şi a umbrei morţii, în ţara negurii adînci, unde domneşte umbra morţii şi neorînduiala, şi unde lumina este ca întunerecul!``

« Prev Job 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |