« Prev Psalm 4 Next »

Chapter 4

1Mazmur Daud bagi biduan besar, pada Nejinot. 2Apabila aku berseru, sahutlah kiranya akan daku, ya Allah kebenaranku! maka dalam hal kepicikanku Engkau telah mengadakan keluasan bagiku; kasihankanlah kiranya aku dan terima apalah permintaan doaku. 3Hai kamu, orang besar-besar! berapa lamakah kemuliaanku menjadi kehinaan? Berapa lamakah kamu kasih akan yang sia-sia dan menuntut dusta? -- Selah. 4Sahaja ketahuilah olehmu, bahwa Tuhan telah mengasingkan seorang kekasih bagi diri-Nya; maka Tuhan akan mendengar apabila aku berseru kepada-Nya. 5Jikalau kamu merasai gentar, janganlah kamu berdosa! Baiklah kamu berpikir-pikir dalam hatimu di atas tempat tidurmu, serta berdiamlah diri. -- Selah. 6Persembahkanlah persembahan kebenaran dan percayalah akan Tuhan. 7Banyak orang berkata demikian: Siapa gerangan akan menunjuk kebajikan kepada kita? Naikkanlah kiranya atas kami terang yang dari hadirat-Mu, ya Tuhan! 8Bahwa telah Kaukaruniakan kesukaan dalam hatiku terlebih dari pada kesukaan mereka itu pada masa gandumnya dan air anggurnya bertambah-tambah banyaknya. 9Dengan selamat aku berbaring lalu tidur, karena Engkau juga, ya Tuhan! mendudukkan aku dengan sentosa.

« Prev Psalm 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |