« Prev Psalm 91 Next »

Chapter 91

1 Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. 2 Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom! 3 Mert õ szabadít meg téged a madarásznak tõrébõl, a veszedelmes dögvésztõl. 4 Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az õ hûsége. 5 Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól nappal; 6 A dögvésztõl, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít. 7 Elesnek mellõled ezeren, és jobb kezed felõl tízezeren; és hozzád nem is közelít. 8 Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! 9 Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: 10 Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; 11 Mert az õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden útadban. 12 Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kõbe. 13 Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. 14 Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom õt, felmagasztalom õt, mert ismeri az én nevemet! 15 Segítségül hív engem, ezért meghallgatom õt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsõítem õt. 16 Hosszú élettel elégítem meg õt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

« Prev Psalm 91 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |