« Prev Psalm 60 Next »

Chapter 60

1 Az éneklõmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja; 2 Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret. 3 Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket! 4 Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult. 5 A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket. 6 Adtál a téged félõknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela. 7 Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket! 8 Az õ szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét: 9 Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelõm. 10 Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj! 11 Kicsoda vezet engem az erõs városba? Kicsoda kisért el Edomig engem? 12 Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel? 13 Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. 14 Istennel gyõzedelmet nyerünk, s õ tapodja el ellenségeinket.

« Prev Psalm 60 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |