« Prev Psalm 47 Next »

Chapter 47

1 Az éneklõmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. 2 Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval. 3 Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön. 4 Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá. 5 Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsõségét, a kit szeret. Szela. 6 Felvonul Isten harsona- szónál, kürtzengés közt az Úr. 7 Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek! 8 Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel. 9 Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az õ szentségének trónján. 10 Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos õ igen!

« Prev Psalm 47 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |