« Prev Psalm 24 Next »

Chapter 24

1 Dávid zsoltára. &Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. 2 Mert õ alapította azt a tengereken, és a folyókon megerõsítette. 3 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az õ szent helyén? 4 Az ártatlan kezû és tiszta szívû, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. 5 Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétõl. 6 Ilyen az õt keresõk nemzetsége, a Jákób [nemzetsége,] a kik a te orczádat keresik. Szela. 7 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsõség királya. 8 Kicsoda ez a dicsõség királya? Az erõs és hatalmas Úr, az erõs hadakozó Úr. 9 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsõség királya! 10 Kicsoda ez a dicsõség királya? A seregek Ura, õ a dicsõség királya. Szela.

« Prev Psalm 24 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |